REGLEMENT

 

WEDSTRIJD GEORGANISEERD DOOR NISSAN GENT (onderdeel van bvba GMS Store)

 

Artikel 1

Van 01/12/2022 tot 31/12/2022, organiseert BVBA GMS Store afdeling Nissan Gent, gelegen te Brusselsesteenweg 33, 3020 Herent, (hierna genoemd: de “organisator”) een wedstrijd “[Win Gratis Nissan Juke voor 1 jaar]” die zal plaatsvinden in de maand december 2022 in Shopping Gent Zuid (hierna genoemd: het “shoppingcenter”). De wedstrijd is onderworpen aan dit reglement. Elke deelnemer dient de voorwaarden te aanvaarden door ondertekening van huidig reglement. 

 

Artikel 2

Worden formeel uitgesloten van deelname aan de wedstrijd: alle personeelsleden van de GMS Store.

 

Artikel 3

A.            De deelname aan de wedstrijd gebeurt door een deelnameformulier in de urne te deponeren (de urne staat in het pand van Nissan Gent verdieping 0 van het shopping Center).

 

B.            De deelname aan deze wedstrijd is volledig gratis.

 

C.            Het deelnameformulier dient in het Frans of Nederlands ingevuld te worden en moet de volgende zaken bevatten: naam, voornaam, leeftijd, adres, telefoonnummer, emailadres

 

D.            De deelname wordt ongeldig verklaard als de inschrijving niet voldoet aan alle bovenstaande vereisten, bijvoorbeeld indien deze onvolledige of incorrecte gegevens bevat.

 

E.            Deelnemers dienen zich aan volgende criteria te houden:

-              Elke deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig Belgisch rijbewijs klasse B.

-              Elke deelnemer dient minimaal 6 maand zijn rijbewijs klasse B te hebben behaald.

-              Elke deelnemer dient min. € 100 te hebben aangekocht in de winkels van schopping Gent Zuid tijdens de periode van 1/12/2022 tot en met 31/12/2022 en dient dit aan de hand van de kassaticketjes te kunnen aantonen.

-              De beslissingen van de jury zijn niet vatbaar voor betwisting

 

 

Artikel 4

Inschrijvingen voor deelname aan de wedstrijd dienen te gebeuren vóór 30/12/22 17u. Alle inschrijvingen die na 30/12/22 om 17u zouden gebeuren zijn ongeldig.

 

 

Artikel 5

A.            Alle deelnameformulieren zullen gecontroleerd worden door de organisator. De organisator behoudt het recht een deelname te weigeren als deze deelname niet voldoet aan de voorwaarden beschreven in artikel 2, 3 of 4.

B.            De finalist die aan alle voorwaarden voldoet en de vragen correct heeft beantwoord zal uiteindelijk de prijs ontvangen. Eén deelnemer zal op 4/1/2023 als winnaar gekozen worden.

 

 

Artikel 6

De prijs bestaat uit: 1 Nissan Juke die ter beschikking wordt gesteld voor 1 jaar.

 

Artikel 7

Als de finalisten onbereikbaar zijn voor de organisator zullen de finalisten van rechtswege hun recht verliezen op de deelname, zonder dat enige bijkomende vorm van aanmaning noodzakelijk is door de organisator, en zullen ze geen recht hebben op enige schadevergoeding.

 

 

Artikel 8

De organisator verwerkt persoonlijke informatie, zoals uw naam, voornaam, leeftijd, adres, telefoonnummer en e-mailadres voor de opmaak en uitvoering van deze overeenkomst. Meer informatie alsook uw rechten in verband met de verwerking van uw gegevens kan u vinden in onze privacy policy op https://privacy.agrealestate.eu/ en https://nissangent.be/contact/privacy

 

Artikel 9

In geval van een geschil over de uitvoering of interpretatie van dit reglement, zullen uitsluitend de hoven en rechtbanken van het arrondissement Gent (Nederlandstalig) bevoegd zijn.

 

 

Artikel 10

De organisator zal in het kader van deze wedstrijd klacht neerleggen tegen elke deelnemer die de prijs op frauduleuze wijze probeert te bemachtigen of derden probeert aan te zetten tot fraude; de deelnemer stelt zich dan bijgevolg bloot aan gerechtelijke vervolging.

 

De organisator zal niet verantwoordelijk zijn voor schadegevallen.
Deelname gebeurt volledig op eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer, zonder mogelijkheid tot enig verhaal tegen de organisator.

 

GMS Store BVBA

Afdeling NISSAN GENT

Brusselsesteenweg 33

3020 Herent

 

Nieuws

#
Ondek de nieuwe Nissan X-trail e-POWER tijdens de opendeurdagen van 17/11 tem 20/11 bij Nissan Leuven.
#
Ontdek de nieuwe X-Trail tijdens After Work bij Nissan Leuven. Schrijf je snel in want de plaatsen zijn beperkt!

 

Sluit venster

U heeft gekozen voor
Please wait...